Zapisy do Przedszkola Kraina Mikiego prowadzone są przez cały rok. Dziecko trzeba zgłosić osobiście, składając w sekretariacie Przedszkola wniosek - kartę zgłoszenia i potrzebne oświadczenia.

 

Rekrutacja dzieci do Naszego Przedszkola odbywa się w oparciu o zasadę powszechnej dostępności. Rodzic lub opiekun prawny składa wniosek - kartę zapisu dziecka do przedszkola. 


Umowa o przyjęciu dziecka do przedszkola

Gwarancją przyjęcia dziecka do przedszkola jest podpisanie umowy.

W przypadku jakichkolwiek pytań, zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub e-mailowego.Dokument do pobrania

Umowa o przyjęciu dziecka do przedszkola