Opłata za przedszkole składa się z kilku części: opłaty za pobyt, opłaty za wyżywienie, opłaty za ubezpieczenie oraz wpłat na Fundusz Rodziców. Szczegółowe informacje o każdej z tych opłat zamieszczamy w odrębnych artykułach.

 

  1. Opłata stała za przedszkole wynosi 300 złotych miesięcznie i nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka spowodowanej jego chorobą lub wyjazdem itp. oraz za dni, w których przedszkole jest nieczynne z powodu przerw świątecznych lub innych zdarzeń o charakterze siły wyższej.

  2. Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu pobierana jest do 5 każdego miesiąca.

  3. Przy zapisywaniu dziecka do przedszkola i/lub podpisywaniu kolejnej umowy obowiązuje bezzwrotna wpłata w wysokości 150 zł.( przeznaczona na zakup wyprawki plastycznej (10 miesięcy x 15 zł.=150 zł.))

  4. Dzieci mogą uczestniczyć we wszystkich zajęciach w ramach opłaty stałej wg harmonogramu (język angielski, rytmika, zajęcia umuzykalniające, religia, dogoterapia).

  5. Dziecko może skorzystać z oferty zajęć dodatkowych, za które opłata wynosi 40 zł miesięcznie

  6. Dziecko przychodząc po raz pierwszy do przedszkola jest bezpłatnie diagnozowane przez logopedę i fizjoterapeutę.

  7. Na życzenie rodzica dziecko zdiagnozowane może skorzystać z terapii logopedycznej, psychologicznej i fizjoterapeutycznej. Opłata za jedno indywidualne spotkanie z terapeutą wynosi 30 zł

  8. W razie nieobecności dziecka rodzic jest zobowiązany poinformować o zaistniałym fakcie placówkę telefonicznie lub osobiście sekretariat przedszkola do godziny. 8:15.

 

Opłata za wyżywienie dziecka w przedszkolu jest naliczana codziennie (zgodnie z obecnością) i uiszczana przez rodziców wraz z opłatą za pobyt dziecka w przedszkolu. O stawce żywieniowej rodzice są powiadamiani na początku każdego roku szkolnego.
Dziecko otrzymuje następujące posiłki:

- śniadanie o godz. 8:30
- obiad: o godz. 11:00 I danie, o godz.13:00 II danie
- podwieczorek o godz. 14.30
- II podwieczorek o godz. 16:30

Opłaty wymienione w 
§ 4 są płatne do 5 każdego miesiąca na konto bankowe.

nr konta 33 1090 1203 0000 0000 2000 3183