Głównym założeniem naszej pracy jest: Radosny, zdrowy i twórczy przedszkolak.

Przedszkole jest miejscem dobrej zabawy. Każde dziecko jest dla nas ważne. Zrobimy wszystko , aby czuło się bezpieczne i akceptowane. Chcemy , aby bez widocznego wysiłku osiągnęło granice, które będą nas zdumiewały. Aby było pomysłowe, miało bogaty słownik, rysowało, malowało, śpiewało, tańczyło, oraz posiadało niepohamowany głód wiedzy. Pragniemy w każdym dziecku rozbudzić ciekawość świata i ludzi, spostrzegawczość i wrażliwość. Pomożemy mu poznać siebie, stać się samodzielnym i otwartym na świat. Nasze Przedszkole jest placówką nastawioną na szeroko rozumiany rozwój dziecka tak, aby poznało radość płynącą z zabawy, nauczyło się nawiązywać relacje z innymi dziećmi, z przyjemnością odkrywało i rozumiało otaczający go świat, nauczyło się samodzielności, zasad bezpieczeństwa oraz radzenia sobie z trudnościami, poznało nowe doświadczenia i odnosiło sukcesy. Przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Każdemu dziecku tworzy szansę na miarę jego możliwości, wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb. Tworzy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki.

Zapraszamy wszystkie dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat również posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności oraz z orzeczeniem kształcenia specjalnego.


01Profesjonalną opiekę w godzinach od 600 do 1700

02Bezpieczny pobyt dziecka.

03Kadrę pedagogiczną, wykształconych i kreatywnych nauczycieli, dbających o ciepłą i przyjazną atmosferę.

04Doskonałe warunki lokalowe zgodne z z najwyższymi standardami (przytulne, dobrze wyposażone sale, nowoczesny plac zabaw).

05Bardzo dobrą lokalizacje (bezpieczny parking, teren otoczony zielenią).

06Realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

07Indywidualne podejście do każdego dziecka.

 

Od stycznia 2023 roku dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Edukacji i Nauki "Inwestycje w oświacie" Przedszkole zostało wyposażone w sensoryczny plac zabaw oraz specjalistyczne pomoce dydaktyczne, tj. do integracji sensorycznej, do terapii światłem, logopedyczne oraz szereg innych.